ARAMA
Giriş / Yeni Üyelik
İptal ve İade Koşulları

İptal ve İade Koşulları

1. Genel Bilgi

1.1 Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

1.2 Alıcılar, satın aldıkları hizmetin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

2. Satın Alınan Bedel Ödenmez İse

Alıcı, satın aldığı hizmet bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının hizmet teslim yükümlülüğü sona erer.

3. Kredi Kartının Yetkisiz Kullanımı ile Yapılan Alışverişler

Hizmet teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan hizmet bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcının kullanmakta olduğu ve devam eden ilintili hizmetleri durdurulur.

4. Öngörülemeyen Sebeplerle Hizmet Süresinde Teslim Edilemez İse

Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, hizmetin benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün / hizmet bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

5. Cayma Hakkı
 
5.1 Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca cayma hakkı süresi sona ermeden önce kendi onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkını kullanamayacak olup bu kapsamda cayma hakkı süresi içinde hizmetten faydalanmaya başlamışsa cayma hakkının ortadan kalkacağını bildiğini kabul eder. Doping, ilan, ilanın doping çeşitleri ile birlikte paket halinde sunulduğu hizmet satın alımlarında; Alıcı Hizmet’i kullanmaya başlamış ise; cayma hakkı kullanamaz, bakiye yayın süresine ilişkin ücret iadesi talebinde bulunamaz.
 
5.2 Alıcı, Hizmet’i kullanmaya başlamamış ise; işbu Sözleşme’nin kurulduğu günden itibaren on dört gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Alıcı, bahsi geçen süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini sitenin iletişim formunu doldurarak bildirmekle yükümlüdür. Hizmet Veren, ilgili bildirimin kendisine ulaşmasını takip eden on dört gün içerisinde kendisine yapılmış ödemeleri Alıcı’ya iade edecektir.
 
5.3 Cayma hakkı kullanabilecek durumda ise Alıcı sitenin iletişim formu üzerinden talebini iletmelidir.
 
6. İade Koşulları
 
Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ ya iade etmekle yükümlüdür. 

7. Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

8. Ödeme

Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme imkanından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

TAKİP EDİN